Oppmøtekrav

Oppmøtekrav

NTN (National Taekwon-Do Norway - den nasjonale organisasjonen klubben vår tilhører) har satt krav til oppmøte på trening, som skal gjelde for alle NTN-klubber i hele Norge. Det kreves at man møter opp på et gitt antall prosent av de faste partitreningene per semester for å kunne gå opp til gradering. Kravene er satt slik at alle medlemmer i NTN skal ha de samme graderingsreglene og bli behandlet likt. 

Det viktigste kriteriet for å kunne gå opp til gradering er at man har vært nok på trening. Skal man oppleve mestring er det en forutsetning at man møter opp og deltar. Oppmøte i seg selv er en viktig verdi, og det er svært lite pedagogisk at man skal få/oppnå det samme, enten man møter opp eller ikke. Oppmøte, god innsats og hardt arbeid er også en etterlevelse av iherdighet som er et av de fem grunnprinsippene i Taekwon-Do. Dett er en god lærdom også ellers i livet. 

Følgende oppmøtekrav gjelder fra etter første gradering:

  • Hvitt og gult belte – 60% oppmøte.
  • Grønt og blått belte – 70% oppmøte.
  • Rødt belte – 80% oppmøte.

Oppmøtekravene er veiledende, og en skjønnsmessig vurdering og dialog med den enkeltes instruktør vil bli lagt til grunn. Det oppfordres til at man gir beskjed til instruktøren om man ikke kan komme på trening. For barn er det spesielt viktig at foreldrene hjelper til med å kommunisere at oppmøte er viktig. Det er langt i fra noe nederlag å vente til neste mulighet når man har vært for lite på trening.

Hvor ofte kan man gradere seg i klubben?

  • Hvitt/gult trener 1 gang i uka - gradering 3 ganger per år
  • Grønt trener 2 ganger i uka - gradering 3 ganger per år
  • Grønt trener 1 gang i uka - gradering 2 ganger per år (sommer og jul)
  • Blått/rødt trener 2 ganger i uka - gradering 2 ganger per år (sommer og jul)
  • Blått/rødt trener 1 gang i uka - gradering 1 gang per år (sommer eller jul)

Gradering på en eventuell sommerleir kommer i tillegg.

Har dere spørsmål om dette så er det bare å ta kontakt med instruktøren på trening.